Pomiary optyczne

Optyczne urządzenia pomiarowe w różnych konfiguracjach do bezdotykowej kontroli detalu typu wałek:

  • urządzenie OPTOQUICK SET - wysoko uniwersalna jednostka kontrolno pomiarowa wykorzystująca technologię obróbki i pomiaru cienia do kontrolowania elementów typu wałek w sposób bezdotykowy. Przyrząd umożliwia statyczny oraz dynamiczny pomiar różnego typu wałków; szybkie przezbrajanie; automatyczne rozpoznanie zarysu detalu; importowanie rysunków CAD; posiada wbudowany wzorzec pomiarowy; specjalna nakładka oprogramowania QSPC dedykowana dla pomiarów optycznych
    Dowiedz się więcej na ten temat (strona Marposs.com): Kliknij Tutaj...

    optyczne urządzenie pomiarowe

  • urządzenie OPTO 3 – ciągła kontrola wymiarów detalu w sposób optyczny. Aplikacja znalazła szerokie zastosowanie przy automatyzacji procesu szlifowania bezkłowego – optyczna kontrola wymiaru ze sprzężeniem zwrotnym lub bez, oraz jeśli wymagane korektą do maszyny
  • maszyna do optycznych pomiarów produkcyjnych OPTOFLEX do integracji z liniami produkcyjnymi o szerokich możliwościach konfiguracji.

W celu bliższego zapoznania się z technologią pomiarów optycznych zapraszamy do odwiedzenie następującej strony (Marposs.com) : Kliknij Tutaj...