Sprawdziany i Przeciwsprawdziany

  • Sprawdziany do wielowypustów trzpieniowe i pierścieniowe, przechodnie i nieprzechodnie,
  • Sprawdziany gwintowe trzpieniowe i pierścieniowe, przechodnie i nieprzechodnie,
  • Sprawdziany specjalne wykonane wg rysunku klienta lub otrzymanej dokumentacji technicznej,
  • Sprawdziany z czujnikiem zegarowym
  • Sprawdziany szczękowe,
  • Sprawdziany tłoczkowe do średnic,
  • Przeciwsprawdziany do gwintów i wielowypustów,
  • Koła zębate wzorcowe,
  • Sprawdziany uniwersalne do gwintów, średnic i wielowypustów,
  • Sprawdziany do chwytów i gniazd narzędziowych